Jak skonfigurować CRONa na serwerach z Direct Admin?

Konfiguracji dokonujemy wchodząc w opcję ‚Terminarz zadań (cronjobs)’ będąc na ekranie zarządzania domeną. Poniższy zrzut ekranu ilustruje przykładową konfigurację zgodną z instrukcją NetMailera.

Problem z instalacją systemu – błąd 404

Jeśli po instalacji i kliknięciu ‚rozpocznij korzystanie z NetMailera’ pokazuje się strona z błedem 404 o adresie http://adres.instalacji.pl/BASE_URL , najprawdopodobniej jest to błąd z uprawnieniami do plików katalogów.

Aby zainstalować NM w takiej sytuacji, trzeba zmienić prawa do katalogu engine na 777 (lub 666).

Niestety, na takim hostingu także aktualizacja nie zadziała, chyba że zmienimy prawa wszystkim plikom i katalogom na 777 (najczęściej w klientach FTP można to zrobić za jednym razem, zmieniając uprawnienia do wszystkich zaznaczonych plików, katalogów i ich podkatalogów).

Jeśli pojawia się błąd związany z bazą danych: (…) Unknown MySQL server host ‚DB_HOST’
Rozwiązanie wtedy jest takie samo.

Problem z cronami na home.pl

Należy stworzyć dwa nowe pliki cron-5min.php i cron-10min.php (lub edytować te, które już masz na swoim serwerze), uzupełnić ich treść zgodnie z poniższą instrukcją i wrzucić do głównego katalogu w hostingu home.pl

Przykładowe crony:
cron-5min.php:

<?php file_get_contents(‚http://adres-net-mailera.pl/cron-dispatch.php’); ?>

cron-10min.php:

<?php file_get_contents(‚http://adres-net-mailera.pl/cron-queue.php’); ?>

Uwaga: Te pliki należy umieścić w katalogu głównym hostingu, a nie NetMailera!

 

Problem z cronami na nazwa.pl

Należy zalogować się panelu Active.admin i przejść do zakładki Ustawienia » Harmonogram zadań » Dodaj nowe zadanie.

Trzeba dodać dwa osobne zadania z poleceniem:
GET http://adres-net-mailera.pl/cron-queue.php

i

GET http://adres-net-mailera.pl/cron-dispatch.php

Zadania powinny wykonywać się co godzinę.

 

Problem z cronami na innych hostingach

Można wpisać takie polecenia (osobno):
links -dump http://adres-net-mailera.pl/cron-queue.php
links -dump http://adres-net-mailera.pl/cron-dispatch.php

Polecenia powinny wykonywać się jak najczęściej, na przykład co 5 minut.

 

W tytule wiadomości nie są podmieniane tagi

To błąd – funkcja jest już w realizacji. W jednej z kolejnych aktualizacji zostanie to poprawione.

 

Nie importują się CSV z pliku

Najprawdopodobniej dane mają niewłaściwy format. Proszę upewnij się, że prawidłowo zapisałeś plik CSV i odpowiednio ustawiłeś jego parametry w NetMailerze.

Domyślnie plik CSV powinien mieć taką strukturę danych:

email srednik imie

email1@adres.pl;Jan
email2@adres.pl;Ignacy
itd.

W razie potrzeby, można zmienić format danych do importu. Na przykład:

Format linii: [email];[name_first];[name_last];[miasto];[zrodlo];[nazwa_innego_pola_wlasnego]

Taki sam format musi mieć plik CSV do zaimportowania.

 

W wiadomości testowej nie podmieniają się linki

Wszystko jest OK. W wiadomości testowej żadne linki nie są podmieniane. Podmienią się dopiero przy normalnej wysyłce.

 

[[unsubscribe]] (i analogiczne) wstawia link tekstowo

[[unsubscribe]] jest podmieniany na adres linku, aby umożliwić jego podpięcie np. pod grafikę czy inne elementy. Żeby wstawić to jako link klilkalny, są dwie opcje:
1. Wpisujemy w widoku źródła HTML  <a href=”[[unsubscribe]]”>Wypisz się</a>
2. Piszemy ‘Wypisz się’ w edytorze, zaznaczamy i klikamy ikonkę hiperlinku. W URL wpisujemy [[subscribe]] i akceptujemy.

 

Nie dochodzą do mnie maile (zwykłe) lub testowe

Postępujemy w kilku krokach:
1. Upewniamy się, że wiadomość która miała dojść nie trafiła do spamu
2. Upewniamy się, że konfiguracja wysyłania jest poprawna
a. Szczególną uwagę zwracamy na port SMTP – 25, lub 465 lub 587 najczęściej, można spróbować wszystkich
b. Część dostawców w polu nazwy użytkownika wymaga pełnego adresu e-mail, część tylko części przed „@” – proszę skorzystać z instrukcji dostawcy konta
c. Niektóre serwery nie wysyłają wiadomości, jeśli w polu od (email) jest inny adres niż w polu nazwy użytkownika.
d. Testować najłatwiej wysyłając test wiadomości – on omija crona i korzysta z ustawień z zakładki ‘domyślne ustawienia list’
e. Jeśli podczas testowania wyskakuje błąd, to mamy złą konfigurację
f. Jeśli podczas testowania pokazuje że wysłano, i nie doszło, to sprawdzamy folder spamu
3. Upewniamy się, że cron działa

Jeśli dalej nie jest znana przyczyna problemu, należy w przeglądarce otworzyć adresy http://adres-net-mailera.pl/cron-queue.php
li http://adres-net-mailera.pl/cron-dispatch.php (w takiej kolejności). W obu przypadkach powinna pojawić się biała (czysta) strona. Jeśli na tym etapie pojawią się jakieś błędy – spisz je i wyślij do nas.

 

Nie da się zainstalować systemu – widzę komunikat o błędzie licencji

Proszę napisać na adres pomoc@netmailer.pl podając swój kod licencji oraz adres, pod jakim chcesz instalować NM.

 

Po instalacji system przekierowuje na (…)/BASE_HREF

Sprawdzamy lub pytamy hosting, czy parametr short_open_tag jest 1 (więc o nim na http://php.net/manual/en/ini.core.php)

Spróbuj też ustawić prawa dostępu 777 (CHMOD) dla katalogu „engine”.

 

Po próbie logowania system przekierowuje na (…)/action/users/login i pokazuje błąd 404, „nie znaleziono”

Należy spróbować w pliku .htaccess, który znajduje się w głównym katalogu Netmailera dopisać:

RewriteBase /sciezka_do_podkatalogu_NM
Zaraz pod :
RewriteEngine on

 

Na przykład:

– mając skrypt zainstalowany na stronie www.moja-strona.pl/nemtailer/

wpisz RewriteBase /netmailer

– mając skrypt zainstalowany na stronie www.moja-strona.pl/

wpisz RewriteBase /Widzę błąd 500 próbując uruchomić instalację (nie widać formularza)

Z pliku .htaccess, który jest w głównym katalogu, należy usunąć linijkę :
Options –Indexes

 

Pytanie co wpisać w http://www.onlinecronjobs.com/ (lub w innym serwisie będącym zewnętrzną usługą)?

Proszę sprawdzić w dokumentacji  tych serwisów jak wygląda ich konfiguracja lub napisać do ich pomocy technicznej.

Ogólnie, należy dodać w takim serwisie wykonywanie dwóch zadań, które będą wywoływać poniższe adresy (w takiej kolejności):

http://adres-net-mailera.pl/cron-queue.php
http://adres-net-mailera.pl/cron-dispatch.php

Polecenia powinny wykonywać się jak najczęściej, na przykład co 5 minut.

 

Jeśli nie znalazłeś tu odpowiedzi na swoje pytania…

Prosimy o kontakt: pomoc@netmailer.pl