Opcje bezpieczeństwa listy – wyjaśnienie

Powrót do strony głównej

Przechodząc na dowolnej liście na zakładkę „opcje listy” -> „Ustawienia ogólne” możemy skonfigurować opcje bezpieczeństwa. Są to ustawienia związane z zapisem na listę przez (potencjalnych) subskrybentów. Dostępne opcje:

Brak zabezpieczeń – dowolna osoba która zna identyfikator liczby może się na nią zapisać. Opcję należy używać tylko w przypadku list publicznych, na które można się zapisać w inny, publicznie dostępny sposób.

Formularz zabezpieczony tokenem (opcja domyślna) – każda lista posiada losowy token, który jest dołączany do formularza zapisu. Dzięki temu tylko osoby zapisujące się przez wygenerowany formularz (lub automatycznie poprzez skrypt udający ten formularz) będą mogły zapisać się na tą listę. Zapobiega to ‚zgadywaniu’ identyfikatora listy w celu zapisania się na nią. Opcja ta jest zalecaną opcją.

Zapis z zewnątrz niemożliwy – zapis na listę z zewnątrz NetMailer’a nie jest możliwy, w tej opcji formularze zapisu nie będą działać. Użyteczne jeśli tworzymy wewnątrz systemu listę klientów i prowadzimy za jej pomocą np. odpłatny kurs. Zapis na taką listę musi być dokonany ręcznie (przez administratora NetMailera) lub poprzez operacje wewnętrzne (np. przepisanie z innej listy ‚po X dniach’ lub ukrytą korejestrację wewnętrzną – dopisywanie)