Powiadomienia przy korejestracji – wyjaśnienie

Powrót do strony głównej

Korejestrację poprzez formularz można zdefiniować na kilka sposobów:

  • Podczas generowania formularza (checkboxy do wyboru lub ukryte dopisywanie; domyślnie kopia z opcji listy)
  • W opcjach listy (‘dopisywanie’)

Jeżeli formularz został wygenerowany dla listy LISTA_FORM, podczas generowania formularza wybrana została korejestracja z listą (lub listami) LISTA_WYBOR oraz LISTA_FORM ma ustawione dopisywanie na listę LISTA_DOPISZ.

Jeśli LISTA_FORM jest typu double opt-in, subskrybent zostanie dopisany na listę LISTA_FORM jako nieaktywny i otrzyma z tej listy powiadomienie (wiadomość systemową ‘po zapisie’). Z list LISTA_WYBOR oraz LISTA_DOPISZ nie otrzyma wiadomości, będzie na tych listach nieaktywny (chyba że listy te nie są double opt-in, wtedy subskrybent jest automatycznie aktywny).
Po kliknięciu na link aktywacyjny w wiadomości z listy LISTA_FORM, użytkownik staje się aktywny na listach LISTA_FORM, LISTA_WYBOR oraz LISTA_DOPISZ. Wiadomość ‘po aktywacji’ otrzymuje z listy LISTA_FORM.

Jeżeli LISTA_FORM nie jest typu double opt-in, subskrybent zostanie dopisany na listę LISTA_FORM jako aktywny i otrzyma z tej listy wiadomość systemową ‘po zapisie’. Z list LISTA_WYBOR oraz LISTA_DOPISZ wysłane zostaną wiadomości ‘po zapisie’ (w zależności od rodzaju listy wiadomości te mogą zawierać link do aktywacji – są wtedy traktowane jako zupełnie osobne zapisy wymagające osobnej aktywacji).