Własne tagi

Powrót do strony głównej

Aby stworzyć taki tag, należy utworzyć plik w katalogu/modules/messages/helpers, np. bazując na przykładzie tagu md5 (który znajduje się w tym katalogu – można go wstawiać używając kombinacji [md5[dane]] ). Oczywiście jako dane można podać pola dynamiczne, np w ten sposób: [md5[ [[ fname ]] ]] (bez spacji, dodane dla czytelności zapisu).

Zawartość pliku md5.php:

<?php
function netmailer_md5($in) {
return md5($in);
}
?>

W NetMailerze domyślnie dostępne są tagi:

md5(input) – hash md5 z input

b64(input) – zakoduj input z użyciem algorytmu base64

url(input) – zabezpiecz ciąg input do użycia w adresach URL